Škola pro psy Conica - Psí hotel

ŠKOLKA PRO ŠTĚŇÁTKA

Školka pro štěňátka je každé pondělí a středu od 19:00, avšak s dodržením vládních opatření.

Výňatek z vládního omezení o :

> iii) provozu zařízení nebo poskytování služby vnějších prostorech za přítomnosti více osob než uvedených v bodu ii), nejvýše však 30 osob ve skupině, při dodržení podmínek, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy, bez využití jiných vnitřních prostor (šatny, sprchy apod.); subjekt provozující zařízení nebo organizující poskytování služeb vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osoby poskytující služby (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby; účastník, s výjimkou dítěte do 6 let věku,

> před zahájením poskytování služeb:

> 1) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/18, nebo

> 2) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití

> laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

> 3) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce,

> že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test nastanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,

>

> 18.stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

> a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru

> SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

> b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru

> SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

> c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování

> proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

> d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

> přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Škola pro psy Conica - Psí hotel
Hlídání pejsků s ubytováním
Ke Kalinovu mlýnu
Ořech
Česká republika
Telefon: Hotel - 602 200 345 , Výcvik - 777 606 616
Hotel pro psy Darkove poukazy Kontaktujte nas