Škola pro psy Conica - Psí hotel

VÝCVIK PSA S MAJITELEM a dohledem proškoleného instruktora      tel: 777 606 616

každou neděli od 13:00

Výcvik probíhá na cvičišti pod odborným dohledem instruktora, který je přítomen po celou dobu výcviku psa. Snahou je co nejsrozumitelnější formou vysvětlit majiteli správný postup výcviku k bezproblémovému soužití s jeho psem.

Hlavní náplní tohoto typu výcviku je základní ovladatelnost každého jedince, usměrnění příliš vysokého temperamentu, začínající agrese či bázlivosti. Při téhle formě výcviku se zoceluje majitel i pes a oba jsou následně schopni absolvovat procházku bez případných konfliktů s ostatními psy nebo bez obtěžování kolemjdoucích. Dále potom majitel nehraje celou procházku se svým psem hru na přetahovanou aneb silnější vyhrává a tímto směrem půjdeme nebo se nebojí svého pejska pustit z vodítka, protože ví, že ho kdykoliv přivolá….


Škola pro psy Conica - Psí hotel
Hlídání pejsků s ubytováním
Ke Kalinovu mlýnu
Ořech
Česká republika
Telefon: Hotel - 602 200 345 , Výcvik - 777 606 616
Hotel pro psy Darkove poukazy Kontaktujte nas